Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Ngày 26/11/2021

Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc ứng viên không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 772/TB-HĐTD ngày 26/11/2021]

`Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh