Thông báo số 1126/TB-ĐHKT về việc xét cấp học bổng tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho sinh viên, năm học 2022 - 2023

Ngày 20/12/2022

Thông báo số 1126/TB-ĐHKT ngày 19/12/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét cấp học bổng tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho sinh viên, năm học 2022 - 2023Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh