Thông báo số 790/TB-ĐHKT ngày 30/11/2021 về việc xét cấp học bổng tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho sinh viên, năm học 2021 - 2022

Ngày 30/11/2021

Thông báo số 790/TB-ĐHKT ngày 30/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét cấp học bổng tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cho sinh viên, năm học 2021 - 2022

Xem file PDF tại đây: [Thông báo số 790/TB-ĐHKT ngày 30/11/2021]

 
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh