Thông báo số 418/TB-ĐHKT ngày 20/5/2022 về việc xét cấp học bổng Đinh Thiện Lý, năm học 2022 - 2023 (Tên gọi cũ học bổng Lawrence S.Ting)

Ngày 20/05/2022

Thông báo số 418/TB-ĐHKT ngày 20/5/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc xét cấp học bổng Đinh Thiện Lý, năm học 2022 - 2023 (Tên gọi cũ học bổng Lawrence S.Ting)


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh