Thông báo số 850/TB-ĐHKT ngày 30/9/2022 về việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt

Ngày 30/09/2022

Thông báo số 850/TB-ĐHKT ngày 30/9/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng nhân viên làm việc tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt thuộc Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh