Thông báo số 707/TB-ĐHKT ngày 30/8/2023 về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

Ngày 30/08/2023

Thông báo số 707/TB-ĐHKT ngày 30/8/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023

Xem thêm: Thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 1 năm 2023 [TẠI ĐÂY]

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh