Thông báo số 949/TB-ĐHKT ngày 02/11/2023 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 (vị trí chuyên viên)

Ngày 02/11/2023

Thông báo số 949/TB-ĐHKT ngày 02/11/2023 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2023 (vị trí chuyên viên)

Xem file PDF: [TẠI ĐÂY]


 


 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh