Thông báo số 158/TB-ĐHKT ngày 16/03/2022 về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

Ngày 16/03/2022

Thông báo số 158/TB-ĐHKT ngày 16/03/2022 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về Kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021


Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh