Quyết định số 950/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2021 về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên)

Ngày 26/11/2021

Quyết định số 950/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch ứng viên dự tuyển đợt 1 năm 2021 (vị trí giảng viên).

Xem file PDF tại đây: [Quyết định số 950/QĐ-ĐHKT ngày 26/11/2021]

 
Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh