Kết quả Giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 – Năm 2022 (Tạp chí Kiến trúc)

Ngày 24/11/2022

Kết quả Giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 – Năm 2022

(Nguồn: Tạp chí Kiến trúc, tapchikientruc.com.vn)

Ngày 14/11/2022 vừa qua, Hội đồng Giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 – Năm 2021 đã công bố kết quả giải thưởng. Năm nay, Giải thưởng có 03 giải Nhất, 16 giải Nhì, 15 giải Ba và 22 giải Khuyến khích, trong đó có 02 giải Nhất, 08 Giải Nhì, 09 Giải Ba và 14 Giải Khuyến khích (33 đồ án đạt giải) thuộc hạng mục kiến trúc.

Giải thưởng Loa Thành là giải thưởng được tổ chức thường niên, dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên các chuyên ngành đào tạo về xây dựng và kiến trúc, do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức, nhằm động viên, khuyến khích sinh viên học tập và say mê nghề nghiệp, khích lệ tìm tòi sáng tạo, qua đó phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ trong lĩnh vực kiến trúc và xây dựng. Kết quả giải thưởng được căn cứ kết quả chấm của 06 Hội đồng chuyên ngành: Kiến trúc – Quy hoạch; Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Công trình Giao thông; Công trình Thuỷ; Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị; Kinh tế và Quản lý xây dựng.

Các đồ án Kiến trúc – Quy hoạch đạt giải tại Giải thưởng Loa Thành lần thứ 34 – Năm 2022

Giải Nhất (2)

Giải Nhì (8)

  • Nhà Dục Anh – NO – 1 – Nguyễn Mạnh Cương – ĐH Kiến trúc Hà Nội

Giải Ba (9)

 

Giải Khuyến khích (14)

  • Dai Viet Futurism – Không gian thắp lửa hào khí Đông A – CC – 28 – Vũ Minh Hiếu – ĐH Xây dựng Hà Nội

  • Mùa cói Resort – NT – 10 – Vũ Nguyễn Lan Hương – ĐH Văn Lang

  • Văn phòng game – Ubisoft – NT – 15 – Trần Nguyễn Ngọc Trâm – ĐH Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

  • Resort Zannier – NT – 17 – Phan Thị Lam – ĐH Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh

 

 

Kết quả Giải thưởng: 

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh