Kế hoạch số 747/KH-ĐHKT ngày 18/11/2021 về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Ngày 18/11/2021

Kế hoạch số 747/KH-ĐHKT ngày 18/11/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2020 - 2021.

 

Xem file PDF tại đây: [Kế hoạch số 747/KH-ĐHKT ngày 18/11/2021]Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Thư viện kiến trúc
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh