Sinh hoạt học thuật khoa Khoa học cơ bản

Ngày 05/01/2018

Sáng ngày 4/1/2018, khoa Khoa học cơ bản tổ chức hai buổi sinh hoạt học thuật với phần báo cáo của TS Bùi Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng khoa Khoa học cơ bản và TS Bùi Thanh Duy – Giảng viên khoa Khoa học cơ bản.

Cụ thể, TS Bùi Tiến Dũng trình bày chủ đề “Phương pháp toán cho một số bài toán tối ưu trong thực tiễn”.

Theo tác giảm các vấn đề về tối ưu trong thực tiễn được mô hình hóa thành các bài toán thúc đẩy việc xây dựng các phương pháp toán để giải quyết. Đây cũng là những minh họa cho việc giảng dạy toán học gắn liền với những yêu cầu thực tiễn đa dạng và sinh động.

Trong bài báo cáo, tác giả đưa ra một số phương pháp trong Toán học hỗ trợ giải quyết các vấn đề để giảng viên và sinh viên cùng tham khảo.

Cùng ngày, TS Bùi Thanh Duy trình bày chủ đề “Phương pháp tựa biên và phương pháp tựa khả nghịch cho một bài toán ngược thời gian đối với phương trình parabolic dạng toán tử”

Tác giả trình bày về phương pháp chỉnh hóa được sử dụng trong các bài toán không chỉn. Đây là một phương pháp phổ biến và hữu ích trong lĩnh vực nghiên cứu về bài toán không chỉnh.


Bài toán được đề cập trong báo cáo là một bài toán liên quan đến phương trình truyền nhiệt là một phương trình nổi tiếng trong lĩnh vực vật lý và có tính ứng dụng cao. Bài toán xác định nhiệt độ khi biết nhiệt độ tại thời điểm cuối. Trong quá trình đo đạc dẫn đến sai số trên nghiệm của bài toán và phương pháp chỉnh hóa được đưa vào để giải quyết khó khăn này.

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh