Khoa Xây dựng sôi nổi sinh hoạt học thuật tháng 12/2017

Ngày 05/01/2018

Trong hai ngày 29 – 30/12/2017, khoa Xây dựng (trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh) đã tổ chức 03 buổi sinh hoạt học thuật cấp khoa và cấp bộ môn.

 Cụ thể, sáng ngày 30/12, TS Đinh Công Tịnh – trưởng Bộ môn Quản lý Xây dựng đã trình bày buổi sinh hoạt học thuật cấp khoa chủ đề “Rà soát chương trình đào tạo ngành quản lý xây dựng”. 

 “Quản lý xây dựng” cũng chính là ngành Nhà trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao quyết định giao cho trường đào tạo mới, bắt đầu tuyển sinh từ năm học 2018 – 2019.  Buổi sinh hoạt học thuật có sự tham dự của TS Chung Bác Ái – Phó Hiệu trưởng và TS Hoàng Bắc An – Chủ tịch Hội đồng trường – Trưởng khoa Xây dựng.

 Trước đó, trong ngày 29/12, tại văn phòng khoa đã diễn ra buổi sinh hoạt học thuật do TS Cao Văn Hóa trình bày với chủ đề “ Giới thiệu tổng quan về quá trình quản lý hoạt động động xây lắp và phương pháp đảm bảo chất lượng thi công các công trình xây dựng. Xác định vai trò của việc lập quy trình thi công để đạt các mục tiêu ATLĐVSMT, chất lượng, tiến độ, chi phí theo Luật xây dựng và Nghị định 46/2015/NĐ – CP ngày 12/5/2015. Các nội dung cơ bản của quy trình thi công”.


Cùng ngày, buổi sinh hoạt học thuật do giảng viên khoa Xây dựng Hoàng Thiện Toàn chủ trì với chủ đề “Nguyên lý thiết kế - xử lý kết cấu BTCT bằng chốt thép” cũng diễn ra.

Các buổi sinh hoạt học thuật của khoa Xây dựng đều  thu hút sự tham dự và tham gia ý kiến đóng góp, thảo luận, tranh luận của các giảng viên cho nhiều vấn đề khoa học.

 

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh