Danh sách SV khoa quy hoạch đạt giải Loa Thành (1988-2014)

26/01/2015

Danh sách sinh viên khoa quy hoạch có đồ án tốt nghiệp đạt giải Loa Thành giai đoạn 1988-2014

Danh sách SV khoa kiến trúc đạt giải Loa Thành (1988-2014)

26/01/2015

Danh sách sinh viên khoa kiến trúc có đồ án tốt nghiệp đạt giải Loa Thành giai đoạn 1988-2014

Danh sách SV khoa xây dựng đạt giải Loa Thành (1988-2014)

26/01/2015

Danh sách sinh viên khoa xây dựng có đồ án tốt nghiệp đạt giải Loa Thành giai đoạn 1988-2014

Danh sách SV khoa kỹ thuật đô thị đạt giải Loa Thành (1988-2014)

26/01/2015

Danh sách sinh viên khoa kỹ thuật đô thị có đồ án tốt nghiệp đạt giải Loa Thành giai đoạn 1988-2014

Danh sách SV khoa kiến trúc nội thất đạt giải Loa Thành (1988-2014)

26/01/2015

Danh sách sinh viên khoa kiến trúc nội thất đạt giải Loa Thành giai đoạn 1988-2014

Danh sách SV ĐH Kiến Trúc TP.HCM đạt giải Loa Thành (1988-2014)

26/01/2015

Là một trong những đơn vị đào tạo tham gia giải thưởng Loa Thành ngay từ năm 1988, trải qua 25 năm, ĐH Kiến trúc TP.HCM đã có 99 đồ án tốt nghiệp các ngành đạt giải thưởng, trong đó có: 9 giải Nhất, 20 giải Nhì, 35 giải Ba và 35 giải Khuyến khích.

 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Thư viện kiến trúc
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh