Chương trình ATCM

MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng ATCM được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên điểm khởi đầu tốt để làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau trong ngành kiến trúc, công nghiệp xây dựng, các tổ chức, doanh nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan khác . Thông qua khóa học, sinh viên sẽ có ý tưởng về những gì họ muốn làm, những nơi họ muốn làm việc, và có khả năng đáp ứng nhu cầu mà ngành công nghiệp này đòi hỏi người lao động trong tương lai. Nói cách khác sinh viên sẽ có cơ hội tạo ra và điều chỉnh hồ sơ giáo dục phù hợp với sở thích và mong muốn của sinh viên.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Công nghệ Kiến Trúc và Quản lý Xây Dựng được thiết kế với một thành phần bắt buộc, gồm những học phần và nội dung giáo dục cốt lõi. Thành phần bắt buộc gồm 125 tín chỉ ECTS và phần tự chọn gồm 85 tín chỉ ECTS.

            Học kỳ 1: Khu đất và nhà ở

            Học kỳ 2: Khu đất và nhà ở

            Học kỳ 3: Công trình công nghiệp và cấu thành công nghiệp của công trình

            Học kỳ 4: Công trình cao tầng: nhà ở và thương mại

            Học kỳ 5: Cải tạo và chuyển đổi

            Học kỳ 6: Thực tập

            Học kỳ 7: Học phần tự chọn và đồ án cuối khoá

THỜI GIAN HỌC TẬP

Chương trình Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng bao gồm toàn bộ bảy học kỳ (3,5 năm). Trong học kỳ thứ 6, sinh viên bắt buộc tham gia đợt thực tập. Mỗi học kỳ dựa trên một dự án 

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Giới thiệu ngành Công Nghệ kiến trúc và Quản lý Xây dựng
Tổng quan về chương trình đào tạo
Chương trình Năm Cơ Sở
Chương trình ACTM
Yêu cầu đầu vào
Chính sách học bổng, học phí
Lựa chọn học tập chương trình ACTM
Học kỳ và chủ đề
Các môn học và số tín chỉ ECTS
Các môn tự chọn
Chương trình thực tập
Cơ hội việc làm
Cảm nghĩ về chương trình ACTM
Video về chương trình ACTM
Sự kiện
Đôi nét về trường Đại học Bắc Đan Mạch
Thông tin liên hệ

 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh