Thông báo về danh sách sinh viên có Đồ án tốt nghiệp đạt giải thưởng của Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam năm 2021

Ngày 22/02/2022

Thông báo về danh sách sinh viên có Đồ án tốt nghiệp đạt giải thưởng của Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam năm 2021

(Chuyên ngành Quy hoạch, Kỹ thuật hạ tầng đô thị và Quản lý đô thị)

 

Phần danh sách bài đạt giải các ngành:
Ngành Quy hoạch vùng và đô thị, ngành Kiến trúc cảnh quan, ngành Hạ tầng kỹ thuật đô thị)

 

 

 Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh