Báo cáo số 900/BC-ĐHKT ngày 31/12/2021 về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Ngày 11/01/2022

Báo cáo số 900/BC-ĐHKT ngày 31/12/2021 của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021

Link xem đầy đủ văn bản: [Báo cáo số 900/BC-ĐHKT ngày 31/12/2021]

  

Tin khác
 Fanpage Khoa Quy hoạch
 Fanpage Trường
 Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh