Thông báo gia hạn chương trình học bổng của trường Đại học UCN, Đan Mạch dành cho sinh viên theo học ngành ATCM khóa 2020 – 2024 (Thời gian gia hạn: 30/09/2020)

Ngày 08/09/2020

Trường Đi hc UCN, Đan Mch thông báo chương trình gia hạn thời gian xét hc bng ngành Công ngh Kiến trúc và Qun lý Xây dng, khóa hc 2020 – 2024, chương trình liên kết đào to vi trường Đi hc Kiến trúc thành ph H Chí Minh vi nhng thông tin c th như sau:

 1.    Đi tượng và điu kin xét hc bng

    1.1.   Đi tượng

 - Là sinh viên đang theo học năm cơ sở (năm học 2019 – 2020) của chương trình Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng (ATCM), tại trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM.

 - Là ứng viên đủ điều kiện để theo học chương trình Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng khóa 2020-2024, mà không cần phải học năm cơ sở.

   1.2.   Điu kin

 Sinh viên cần hội đủ các điều kiện sau đây để được xét học bổng:

- Hoàn thành chương trình năm cơ sở (30 tín chỉ), với điểm trung bình chung đạt từ 7.5 trở lên (tính theo thang điểm 10). Đối với các sinh viên được miễn năm cơ sở thì điểm trung bình năm lớp 12 phải đạt từ 7.5 trở lên (tính theo thang điểm 10).

- Có chứng chỉ IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên, hoặc tương đương. Đối với các sinh viên tham gia bài thi Online Oxford Placement Test cấp đọ B2 do trường Đại học Bắc Đan Mạch tổ chức, thì điểm bài thi phải đạt từ 75 trở lên.

Ngoài ra, trong quá trình xét duyệt nhà trường có ưu tiên những sinh viên có thành tích tham gia phong trào sinh viên, công tác xã hội, các hoạt động do trường Đại học Bắc Đan Mạch và trường Đại học Kiến trúc tổ chức.

2.    S lượng, giá tr và thi gian áp dng hc bng gia hạn

Số lượng học bổng gia hạn: 1 suất

Giá trị học bổng: mỗi suất học bổng tương đương với học phí của một học kỳ năm chuyên ngành, tương đương với 70.875.000 VND (nếu học tại trường Đại học Kiến Trúc Tp.HCM) hoặc 5.859 Euro (nếu học tại trường đại học UCN, Đan Mạch).

Sinh viên có quyền lựa chọn học học kỳ được nhận học bổng tại trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM hoặc trường Đại học UCN, Đan Mạch. Học bổng không được quy đổi thành tiền mặt.

Cách thc, thi gian np h sơ, xét và cp hc bng

Để nhận được học bổng, sinh viên phải nộp hồ sơ dự tuyển học bổng. Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển học bổng bằng các bước sau:

   - Nộp hồ sơ online tại: https://nophosoatcm.uah.edu.vn/
   - Nộp lệ phí xét tuyển200.000 VNĐ/h sơ ng tuy(Dành cho tt c các đi tượng np h sơ, l phí không hoàn li)

Tên tài khoản: Trường Đại học Kiến trúc TPHCM

Số tài khoản: 0100100042885004 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (viết tắt là OCB)

Nội dung chuyển khoản: Họ tên thí sinh – Ngày sinh - Lệ phí xét tuyển chương trình ATCM

   - Scan học bạ, giấy tờ liên quan và chứng chỉ IELTS và gửi kèm biên lai nộp lệ phí qua email*

*Sinh viên có thể được yêu cầu hoặc khuyến khích cung cấp thêm các minh chứng khác như chứng chỉ tiếng Anh, giấy chứng nhận kết quả học tập khác hoặc chứng nhận về việc tham gia các phong trào đoàn hội, và phục vụ cộng đồng (nếu có).

Kết quả xét cấp học bổng dự kiến sẽ được công bố vào ngày 05/10/2020.

3. Thi gian và cách thc s dng hc bng đã được cp

Sinh viên nhận được học bổng phải học năm đầu tiên của chương trình tại trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM, và phải hoàn thành toàn bộ các môn học của năm thứ nhất. Sinh viên có quyền sử dụng học bổng từ học kỳ thứ 3 trở đi. Lúc này, sinh viên có quyền quyết định lựa chọn là thực hiện học kỳ được nhận học bổng ở trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM hoặc tại trường Đại học UCN, Đan Mạch.

Trong trường hp la chn thc hin hc k được nhn hc bng ti đi hc UCN, Đan Mch, sinh viên cn tuân th thi gian sau: 

- Nếu sinh viên mun qua hc vào k tháng 9 thì phi tho lun và nhn được s chp thun ca Giám đc chương trình ATCM trước ngày 01 tháng 3. 

- Nếu sinh viên mun qua hc vào k tháng 2 thì phi tho lun và nhn được s chp thun ca Giám đc chương trình ATCM trước ngày 01 tháng 9 năm trước.

Ít nht trong vòng 6 tháng trước ngày qua hc ti đi hc UCN, Đan Mch, sinh viên có trách nhim np h sơ đ xin visa. Văn phòng đi din ca trường UCN ti Vit Nam s h tr sinh viên trong vic chun b và np h sơ xin visa.

Tin khác
 ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh