Ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng

Ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng là ngành học được giảng dạy theo định hướng kinh doanh, tích hợp liên ngành và dựa trên kinh nghiệm thực tiễn.

Điều này có nghĩa là các sinh viên sẽ phải học cách giải quyết các vấn đề cụ thể trong quá trình học hàng ngày và trong thời gian thực tập bắt buộc vào học kỳ 6 của chương trình.
Chương trình thực tập cho phép sinh viên vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn và phát triển năng lực theo định hướng chuyên nghiệp rất cần thiết trong môi trường làm việc hiện nay và trong tương lai.

Thông qua chương trình thực tập, sinh viên sẽ có một cái nhìn sâu sắc về vai trò của mình khi vào thị trường lao động làm việc như là một Kỹ thuật viên Kiến trúc và nhà Quản lý xây dựng đã tốt nghiệp.
Sau khi kết thúc chương trình thực tập, sinh viên sẽ phải chuẩn bị một dự án tự chọn và dự án tốt nghiệp cho chương trình Cử nhân. Cả hai dự án này thường bao gồm trong chương trình thực tập và được phối hợp với các công ty tại nơi thực tập.

Lập kế hoạch thực tập

Sinh viên có thể đi thực tập tại một hoặc nhiều công ty trong suốt thời gian thực tập, kéo dài trong 20 tuần.

Ngoài ra, chương trình thực tập cũng có thể được thực hiện ở nước ngoài.

Tại trường Đại học Bắc Đan Mạch, chúng tôi hiện có một loạt các địa chỉ liên hệ với các công ty thực tập tại Đan Mạch, Singapore, Nhật Bản, Việt Nam , Anh và Mỹ (San Francisco).

Đặc biệt, hiện nay chúng tôi đang mở rộng danh sách các công ty thực tập tại Việt Nam. Bên dưới là danh sách một số công ty nhận thực tập sinh tại Việt Nam là đối tác của trường Đại học Bắc Đan Mạch UCN.

Chương trình thực tập sẽ được lên kế hoạch chặt chẽ giữa sinh viên và điều phối viên thực tập của chương trình.

Nhà trường có một hệ thống cơ sở dữ liệu của các công ty thực tập tiềm năng - Tuy nhiên, trách nhiệm của sinh viên là cố gắng tự tìm nơi thực tập.

Học tập một học kỳ bên Đan Mạch

Nếu sinh viên muốn học một hoặc nhiều hơn một học kỳ ở Đan Mạch, trường UCN đảm bảo sinh viên sẽ được học với những giảng viên tốt nhất, môi trường học tập quốc tế và phương pháp giảng dạy hiện đại.

Tất cả chương trình đào tạo đại học chuyên nghiệp của trường UCN đều:

 • Được chấp thuận của Bộ Giáo dục Đan Mạch
 • Được quốc tế công nhận thông qua hệ thống tín chỉ ECTS
 • Ngoài ra, sinh viên còn được :
 • Học tập trong một môi trường quốc tế
 • Có mối liên hệ chặc chẽ với các ngành công nghiệp và thương mại
 • Khả năng hòa nhập nhanh vào môi trường kinh doanh và kỹ thuật
 • Phương pháp giảng dựa trên thực tế, khoa học ứng dụng và thông qua các dự án
 • Cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao
 • Phương pháp giảng dạy dựa trên đối thoại
 • Tạo mối quan hệ gần gũi giữa sinh viên và giảng viên
 • Các chuyến học tập ngoại khóa ở Đan Mạch và nước ngoài

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Giới thiệu ngành Công Nghệ kiến trúc và Quản lý Xây dựng
Tổng quan về chương trình đào tạo
Chương trình Năm Cơ Sở
Chương trình ACTM
Yêu cầu đầu vào
Chính sách học bổng, học phí
Lựa chọn học tập chương trình ACTM
Học kỳ và chủ đề
Các môn học và số tín chỉ ECTS
Các môn tự chọn
Chương trình thực tập
Cơ hội việc làm
Cảm nghĩ về chương trình ACTM
Video về chương trình ACTM
Sự kiện
Đôi nét về trường Đại học Bắc Đan Mạch
Thông tin liên hệ

 

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh