Chương trình Năm Cơ Sở

MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Năm Cơ sở được thiết kế nhằm chuẩn bị kiến thức cho sinh viên vào chương trình Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng (ATCM) của trường Đại học Bắc Đan Mạch (UCN). Mục đích của chương trình là phát triển các kỹ năng tiếng Anh, kỹ năng học tập và trang bị kiến thức chuyên ngành cần thiết khác để sinh viên thành công khi học chương trình ATCM. Đối với học sinh vừa tốt nghiệp Phổ thông Trung học tại Việt Nam thì khóa học Năm Cơ sở Đại học vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa cần thiết cho việc đảm bảo trình độ ngoại ngữ và chuyên môn để học chương trình ATCM trong 3.5 năm sau đó.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Năm Cơ sở kéo dài một năm học tương đương với 60 ECTS (Hệ thống Tín chỉ Châu Âu) và được giảng dạy tại trường Đại học Kiến trúc TP. HCM, đối tác của UCN tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành chương trình Năm Cơ sở, sinh viên nộp đơn nhập học trực tiếp vào chương trình Cử nhân ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý xây dựng (ATCM).

Số tín chỉ: 60 (450 giờ)

Ba nhóm khóa học chính:

   • Tổng quan về Kiến trúc và Xây dựng: 90 giờ

   • Tiếng Anh: 300 giờ

   • Các kỹ năng mềm: 60 giờ

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Giới thiệu ngành Công Nghệ kiến trúc và Quản lý Xây dựng
Tổng quan về chương trình đào tạo
Chương trình Năm Cơ Sở
Chương trình ACTM
Yêu cầu đầu vào
Chính sách học bổng, học phí
Lựa chọn học tập chương trình ACTM
Học kỳ và chủ đề
Các môn học và số tín chỉ ECTS
Các môn tự chọn
Chương trình thực tập
Cơ hội việc làm
Cảm nghĩ về chương trình ACTM
Video về chương trình ACTM
Sự kiện
Đôi nét về trường Đại học Bắc Đan Mạch
Thông tin liên hệ

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh