Các môn tự chọn

Ngành Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng tại Việt Nam

Trong chương trình Cử nhân Công nghệ Kiến trúc và Quản lý Xây dựng, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của sinh viên đối với việc học của mình, vì vậy chúng tôi luôn tạo cơ hội để sinh viên tự lựa chọn các môn học mà mình yêu thích hoặc đặc biệt quan tâm.

Hai môn học tự chọn

Trong học kỳ 7 của chương trình, sinh viên sẽ phải chuẩn bị dự án kiểm tra cuối khóa trong các ngành nghề tổng quan hoặc trong các môn học tự chọn:

  • Thiết kế dự án
    Môn học tự chọn này giúp sinh viên có khả năng làm việc như là một Kỹ thuật viên Kiến trúc và nhà Quản lý Xây dựng chuyên về quy hoạch và tư vấn dự án, hoặc điều hành hoạt động kinh doanh riêng hay làm việc trong các công ty.
  • Xây dựng
    Môn tự chọn này nhằm vào những công việc như Quản lý dự án / Quản lý trong các công ty xây dựng, hoặc điều hành hoạt động kinh doanh riêng hay làm việc trong các công ty.

Khóa học môn tự chọn

Trong suốt khóa học, sinh viên phải chuẩn bị một dự án tự chọn vào học kỳ 3, 4, và học kỳ 5 của chương trình học.

Khóa học này sẽ cho sinh viên cơ hội để lựa chọn các môn học liên quan đến ngành nghề mà mình ưa thích, ngoài ra khóa học còn cho phép tạo sự kết nối giữa các lĩnh vực học chuyên ngành liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai.

TÌM HIỂU THÊM VỀ NGÀNH CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Giới thiệu ngành Công Nghệ kiến trúc và Quản lý Xây dựng
Tổng quan về chương trình đào tạo
Chương trình Năm Cơ Sở
Chương trình ACTM
Yêu cầu đầu vào
Chính sách học bổng, học phí
Lựa chọn học tập chương trình ACTM
Học kỳ và chủ đề
Các môn học và số tín chỉ ECTS
Các môn tự chọn
Chương trình thực tập
Cơ hội việc làm
Cảm nghĩ về chương trình ACTM
Video về chương trình ACTM
Sự kiện
Đôi nét về trường Đại học Bắc Đan Mạch
Thông tin liên hệ

  40 năm ĐH Kiến trúc TP.HCM - 60 Kiến trúc Sài Gòn
 Cổng thông tin
 Trung Tâm Hướng Nghiệp
 Thư viện kiến trúc
 Cố vấn học tập
 VIDEO
Bản quyền © 2012 thuộc về Trường Đại Học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh